PDA

Xem phiên bản đầy đủ : chọn đề tài thuyết trình môn ĐLCM-ĐCS sáng thứ 6 phòng 20211520327
22-09-2012, 12:35
lớp VCPL1.D14.

ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN của Đảng.
2. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kì đổi trước đổi mới của Đảng(1945-1989)?
3. Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới của Đảng?
4. Đánh giá sự thực hiện đường lối xây dựng hệ thống chính trị trong thời kì đổi mới của Đảng?
5. Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng?

các bạn nhóm trưởng của các nhóm chọn 1 đề tài trên để nhóm thuyết trình. nếu nhóm nào chưa bầu nhóm trưởng, 1 bạn trong nhóm đó có thể chọn đề tài.
danh sách nhóm

http://www.mediafire.com/?ggns4msz9kznuks

các bạn chọn đề tài bằng cách trả lời bài viết này.

11520209
22-09-2012, 14:56
bạn ơi sửa dùm tên mình:mình tên NGUYỄN TIẾN LINH (không phải NGUYỄN TẤN LONG)11520209 NHÓM 2....tks .....

11520093
28-09-2012, 19:09
Nhóm 4 đăng kí đề tài 3 nha bạn :)