Dạ BHYT 3 tháng cuối của em, em chưa điền tờ TK1 mà trong danh sách sv đã đăng kí bhyt năm 2020 có chú ý em là kiểm tra lại...