Là sinh viên mới ra trường, sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp hoặc đã có vài tháng kinh nghiệm làm PHP

Đam mê, yêu thích và từng làm...