Em chào cô!

Mssv 17520557 là Trịnh Đình Hùng chứ không phải Trần Đình Hùng đâu cô...