Cho em hỏi em có tham gia Hiến máu nhân đạo thì nộp bản chính hay bản photo ạ