Chào anh, không biết bên anh còn tuyển intern mobile không ạ?