Dạ em chào chị ạ. Hiện tại hôm trước em mới cập nhận đơn xin hỗ trợ học bổng Covid19. Rất mong chị và hội đồng...