Thầy có thể cho em hỏi là đã có thời gian phỏng vấn chưa vậy thầy. Em cảm ơn ạ....