Dạ cho em hỏi là để được tham gia vào nhóm nghiên cứu cần những điều kiện gì vậy ạ?
Em xin cảm ơn.