Nielsen là công ty quản lý hiệu suất và đo lường toàn cầu toàn cầu, với trụ sở đặt tại New York, Hoa Kỳ. Nielsen hiện...