[MÔ TẢ CÔNG VIỆC]
  • Lên ý tưởng, trình bày ý tưởng và thiết kế sản phẩm (Ứng dụng, Trang web, ...).
  • Thiết kế UX/UI và viết tài liệu mô tả
...