Tại Teko (tekoventures.vn), với các kỹ sư tài năng nhiều lĩnh vực, chúng tôi làm việc, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong...