👉YÊU CẦU
+ Không yêu cầu kinh nghiệm
+ Có kiến thức về C# /Javascript, lập trình hướng đối tượng
+ Có...