mình muốn tìm hiểu thêm về Java, vậy mình nên tự học hay học tại trung tâm. nếu học tại trung tâm thì có chỗ nào day ok ko ạ?