Xin chào,

Mình đang xây dựng 1 ứng dụng Web và có nhu cầu tuyển dụng freelancer để làm chung. Thông tin công việc:...