Chào các bạn. Hiện tại Aureole IT đã tuyển được 13 bạn và vẫn còn 2 cơ hội nữa.
Nên các bạn apply tiếp tục nếu...