AIT DEVELOPER TRAINEE là một chương trình đào tạo 3 tháng có lương dành cho các bạn sắp tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm...