Công việc cụ thể:
Intern Full-time: 2-3 triệu (được đào tạo và mức lương sẽ thay đổi khi trở thành nhân viên chính thức)
  • Viết và đăng bài
...