Cho em hỏi thời gian làm việc thế nào và hồ sơ gồm những gì ạ?...