Theo mình biết thì Pascal là ngôn ngữ lập trình bậc cao, vì nó hội tụ đầy đủ các tính chất của một ngôn ngữ bậc...