Chào em, về thắc mắc của em, anh trả lời như sau:
1.Em là sinh viên năm 4, nhưng vẫn có điểm lúc em thi vào trường...