Cho em hỏi hồ sơ "Bản sao giấy khen, chứng nhận về thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa"...