Chào mọi người!! Hiện tại nhóm em đang làm đồ án môn cơ sở hạ tầng CNTT và đang tìm hiểu về CSHTCNTT của công ty vinamilk...