mình thích hát mà không biết đàn được không bạn ))...