Em muốn bảo lưu thì cần những điều kiện gì ạ? Có cần phải học nửa năm không? Nếu có em có thể làm thủ tục gì...