Hiện tại em đã cập nhật BHYT và hệ thống báo đã được duyệt rồi ạ....