Xài ubuntu nâng cao kiến thức IT nhanh lắm. Thêm nữa được cái oách. NGười ngoài nhìn vào mình như 1 tiền bối, gõ lệnh...