Sao mình chỉ nên get key bản Pro thôi ạ?
Bản Edu hình như cũng ngang bằng bản pro mà?...