Thân chào các bạn sinh viên
Đoàn trường thông báo đến các bạn sinh viên về việc xét trao học bổng Sinh viên dân tộc...