Em năm nay 18t. Em nghỉ từ năm lớp 9, Vì lúc trước ham chơi nên bỏ học. Bây giờ em muốn đăng ký vào trường trung cấp...