・Bạn sắp ra trường hoặc đã tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin?
・Bạn có trình độ tiếng Nhật...