Chào các bạn sinh viên,

Mới đầu cũng tính quăng vài ba từ khoá cho hót hót sang sang để hốt sao vào rổ nhưng
...