Với quy mô hơn 40.000 nhân viên, Tập đoàn Thế Giới Di động luôn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ nhân sự để đảm...