em đăng nhập bằng tài khoản chứng thực nhưng không có các mục như các bạn khác ạ . ví dụ như đăng ký lớp học lập trình ạ