Liệu ngành CNTT có phải đang dần hết hot rồi không vậy mọi người?