Fullstack là gì? Fullstack có khó không?
Lộ trình để trở thành Fullstack Developer như thế nào? Fresher/Junior/Senior là gì?

...