Hiện nay, công ty NUS TECHNOLOGY đang có nhu cầu tuyển sinh viên thực tập cho vị trí Ruby on Rails Developer. Thông tin chi tiết như sau:
...