Code Tour x Uni là một format mới dành riêng cho các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Công nghệ Thông tin diễn ra tại ...