Hi UT-ers,
Mình là HR của Công ty công nghệ Startup XED - Universal Education Platform.
Website:
https://x.education/

Bên mình...