* Mô tả công việc
- Lập trình các phần mềm, ứng dụng, Website trên môi trường Windows + Linux (.NET Core).
...