DXC Việt Nam hiện đang tuyển dụng Frontend Fresher, chi tiết như hình bên dưới. Các anh chị em bạn bè quan tâm hãy contact trực...