[HCM] [DXC VN] TUYỂN DỤNG .NET INTERN

Quyền lợi khi join team:
  • Allowance: 5,000,000 VND / tháng
  • Được training, hướng dẫn trực
...