Chúng tôi là công ty ThakiVina - với mong muốn ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng tôi đang cần tuyển dụng như sau:
...