[Tìm kiếm sinh viên Master mảng Computer Vision cho mùa Thu 2024 tại ANDA Lab, Đại học Soongsil, Seoul, Hàn Quốc]
Xin chào mọi...