Chào em. Anh là sv năm 3, cũng từng đi TVTS nên a nghĩ mình có thể giải đáp cho em :>
Về bằng AV thì trường khá là...