Xin chào mọi người,
Chi đoàn ATCL2019.1 có tổ chức training một số môn học trong HK1.
Đối tượng: Các đoàn viên...