Dạ cho em hỏi: Trong thời gian học quân sự, em nhận được thư mời dự lễ trao học bổng và không thể nhờ người nhận...