Thầy ơi, em chưa có giấy báo trúng tuyển, chưa giấy đăng ký vắng mặt được, em có thể sung giấy đăng ký vắng mặt sau...