Thầy ơi giấy tạm vắng nvqs nộp bản sao có công chứng được không ạ.Tại gia đình em gửi lên chỉ có bản sao thôi ạ