Đăng ký ở trường thì không biết chứ tự đăng ký với ngân hàng thì lúc nào cũng dc....