Cho em hỏi Thành phần xuất thân ở mục I.10 là từ gia đình hay của bản thân em hiện nay ạ?