Cho em hỏi phần lý lịch này em bổ sung sau trước ngày 30/8/2019 có được không ạ?