cái này mình tải về hay trong bệnh viện có sẵn rồi ạ?...