Cho em hỏi mục 20.Khu vực tuyển sinh thì mình để sao ạ